تبلیغات
ناظرین کشاورزی 2 - گل محمدی
 
ناظرین کشاورزی 2
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : SA LAR
شنبه 25 بهمن 1393 :: نویسنده : علی *
Image result for ‫گل محمدی‬‎
روش‌های آماده‌سازی خاك و زمین كاشت

گل محمدی را در انواع خاك‌ها، می‌توان كاشت و پرورش داد، ولی بهترین خاك برای كاشت این گیاه، خاك‌های شنی و سبك می‌باشد. به سبب شنی‌ بودن بیشتر زمین‌های زیر كاشت گل محمدی به ویژه نبودن لایه‌های سخت زیرین خاك زراعی، نفوذناپذیری خاك، كم وبیش زیاد كارهای زهكشی به خوبی انجام می‌گیرد از همین رو نگرش به ذخیره اندك آب در این گونه خاك‌ها، پیشامد سرمازدگی بوته‌ها در زمستان كمتر دیده می‌شود.

در زمینه كاشت و آماده نمودن بستر نهال گل محمدی، زمین دلخواه را باید در پاییز شخم زده و باید در همان هنگام و یا اسفند با گونه‌برداری و سپس كوددهی به میزان 8 تا 10 تن كود حیوانی در هكتار انجام بگیرد تا زمین برای كاشت نهال آماده گردد ازدیاد گیاه گل محمدی، تنها با كاربرد با جوش‌های ریشه‌دار انجام می‌گیرد. كار كاشت ممكن است بدون انجام شخم در همگی سطح انجام پذیرد و تنها با كندن گودال‌هایی به عمق 50 سانتی‌متر و به قطر 40 سانتی‌متر و سپس آمیخته نمودن خاك و كود به كاشت نهال‌ها دست زد. در این مرحله در صورتی كه مساحت جایگاه كاشت در حدی است كه از نظر اقتصادی توجیه داشته باشد لازم است ابتدا نسبت به گودبرداری خاك از اعماق 15 و 30 سانتی‌متر اقدام نموده و پس از تجزیه آزمایشگاهی نسبت به استتار نمودن عناصر ماكرو و میكرو نیز اقدام نمود. كاشت نهال‌ها در آغاز به شیوه جوی و پشته است. و اندازه خطوط كاشت را بین 1 تا 15 متر و فاصله نهال‌ها را 5/0 تا 1 متر بر می‌گزینند لیكن با رشد تدریجی نهال‌ها و گستردگی و متراكم گیاه در سال‌های آینده و نیز پر شدن درون جوی‌ها زمین زیر كشت ممكن است شكل كرتی به خود بگیرد همچنین گاهی ممكن است زمین را از آغاز به شكل كرتی برای كاشت آماده نمایند بهترین فاصله كاشت گل محمدی، فاصله‌های 2×1متر است زیرا با گزینش این فاصله انجام كارهای داشت و برداشت محصول با آسایش بیشتر و بهتری انجام خواهد گرفت گاهی نیز به سبب شیب‌دار بودن برخی از زمین‌ كاشت گل محمدی به ویژه در پهنه‌های كوهستانی به كوهپایه نخست زمین مورد نظر را بررسی نموده آنگاه نوبت به كاشت می‌رسد.

كاشت

الف) شخم: به سبب پر پشتی و انبوهی درختچه‌های گل محمدی و درهم رفتن شاخ و برگ آنها، هرگونه كاری پس از سال‌ سوم، دشوار شده و كمتر انجام می‌گیرد و تنها از سال‌های نخست تا سوم نسبت به انجام شخم زمین گلستان در اسفند ماه هر سال اقدام می‌شود. در گلستان‌هایی كه فاصله‌ نهال‌های آن مناسب برگزیده شده است، هرگونه كارهای شخم‌ زنی در تمامی زمان بهره‌برداری كه كم و بیش 5 تا 6 سال می‌باشد انجام شدنی خواهد بود.

ب) كودهی: در اسفند ماه هر سال همزمان با شخم زمین گلستان نزدیك به 10 تن كود دامی را در یك هكتار با خاك مخلوط می‌نمایند و چنان چه انجام شخم‌زنی در همگی سطوح گلستان در برنامه كار نباشد، تنها به شخم پای درختچه‌ها و مخلوط نمودن كود با خاك دست می‌زنند پس از گذراندن سال دوم نزدیك به 500 كیلوگرم در هكتار كود شیمیایی (ازت، فسفر، پتاس و میكروالمنت‌ها) همزمان با آبیاری در آغازه‌های فروردین ماه به پای درختچه‌های گل محمدی می‌دهند. گرچه گل محمدی گیاهی كم و بیش در زمینه مواد غذایی، كم توقع است لیكن كود دادن همه ساله به آنها نیازهای گیاه را برآورده می‌كند و خودداری و كوتاهی در این كار سبب ضعیف و پژمرده شدن نهال‌ها و به ریرماندن و به ریزش گلبرگ‌ها خواهد انجامید. در راستای ترازمندی در كاربرد كود در كشور كه به همت و كوشمندی موسسه تحقیقات خاك و آب وزارت كشاورزی برآورده گردیده است باید با هدفمندی طرح‌های پژوهشی در زمینه بهینه‌سازی كار كرد برای گل محمدی در كشورمان انجام پذیرد تا افزون بر بالا رفتن كمیت تولید، بر میزان دستیابی به اسانس بیشتر نیز افزوده شود.

آبیاری

در میان گیاهان گوناگون گل محمدی مقاومت كم و بیش زیادی در كم آبی دارد و بسته به وضعیت آب موجود در هر روستا فاصله بین آبیاری از میانگین 7 تا 20 روز تغییر می‌كند دوره آبدهی گلستان از اسفند ماه آغاز و تا تیر سال بعد ادامه دارد و در زمستان نیز بسته به موقعیت آب و هوایی پهنه‌های كاشت یك بار یا دو بار برای یخ آب آبیاری می‌گردد. لیكن در شماری از پهنه‌ها به سبب سرمای شدید زمستان همراه با بارندگی و یخبندان‌های پی‌درپی از آبیاری زمستانه برای یخ آب خودداری می‌شود از آنجا كه بیشترین میزان آب مورد نیاز درختچه‌های گل محمدی در طول دوره گلدهی آن می‌باشد از همین رو می‌بایست تا آنجا كه امكان پذیر است. فاصله دوره‌های آبیاری كم شود خودداری یا فراموشی این روند سبب ضعیف شدن گل و ریزش آنها و نیز افت كیفیت محصول خواهد شد.

در پهنه‌ها و گستره‌های كاشت گل محمدی، بیشتر گلستان‌ها به وسیله آب شیرین آبیاری می‌شود لیكن در برخی از پهنه‌ها كه آب آبیاری شور است تاثیر چندانی در كیفیت محصول دیده نشده است. كاشت و پرورش گل محمدی بیشتر آبی می‌باشد و دیم‌كاری این گیاه مرسوم نیست مگر در بلندی‌های منطقه لای زنگان شهرستان داران در استان فارس كه دشت بزرگی نزدیك به 700 هكتار ویژه كاشت گل محمدی به صورت دیم وجود دارد كه در بخش گل محمدی در استان فارس در آن اشاره خواهد شد.

هرس

معمولاً بر روی درختچه‌های گل محمدی هیچگونه پیرایشی برای شكل‌دهی انجام نمی‌گیرد گل‌كاران انبوهی این گیاهان را نشانه توانمندی و گل‌دهی زیاد آن می‌دانند و از همین رو گاهی شاخه‌های اضافی و خشك آن را می‌زنند رعایت ننمودن فاصله‌های كاشت از یك سو، و از سوی دیگر سرشت این گیاه در رشد و پرپشت شدن و درهم رفتن شاخه‌ها و برگ‌ها در یكدیگر به گونه‌ای است كه پس از چند سال هرگونه عملیات زراعی در گلستان و نیز برداشت محصول را با دشواری‌های فراوان و حتی غیرممكن روبرو می سازد همچنین انبوهی و گستردگی این درختچه سبب می‌شود كه میزان فراورده گل محمدی رو به كاهش رود. از همین رو مرسوم است كه هر 5 تا 6 سال پس از كاشت این درختچه را كف بر می‌نمایند تا همراه با جوان سازی گیاه بتوان در سال دیگر همانند یك نهال تازه رشد و نمو نماید. این چرخه پی‌درپی تكرار می‌شود به گونه‌ای كه كمتر گلستانی را در مناطق كاشت می‌توان یافت كه دوره گل‌دهی آن از 6 سال فراتر رود. چنین می‌توان به دریافت كه رعایت فاصله‌های خط كاشت درختچه‌های گل محمدی و پیرایش و هرس یعنی به آسانی می‌توان در ازای زمان رشد پرورش و گل‌انگیزی گیاه را به خوبی افزایش داد. علاوه بر اینها،‌ هرس درختچه‌های گل محمدی و حذف شاخه‌های ضعیف تا اندازه‌ زیادی بیماری‌ها و آفات به ویژه سوسك (حشره سرشاخه‌خوار) جلوگیری خواهد كرد.

 

شناخت حد بحرانی عناصر غذایی گل سرخ

 

نام محصول

گل سرخ

اندام آزمایش شده

برگ‌های كامل

زمان‌ نمونه برداری

آغاز گل‌دهی

مطلوب

عناصر غذایی

0/5-00/3

N

5/0-25/0

P

3-5/1

K

2-1

Ca

7/0-25/0

Mg

7/0-25/0

S

Pmm 6-3

B

pmm 200-60

Fe

Pmm 200-30

Mn

pmm 2/0-1/0

Mo

Pmm100-12

Zn

 

نور

كمبود نور یكی از عوامل كندی و ممانعت از رشد گیاه است. شدت نور در تابستان به بیشینه اندازه خود می‌رسد و در همین فصل است كه بیشترین شمار گل محمدی تولید می‌شود در زمستان كه شدت نور پایین است از میزان تولید گل كاسته می‌شود. گل محمدی واكنش ویژه‌ای را نسبت به طول مدت روز نشان نمی‌دهد.

دما

بیشتر واریته‌های گل محمدی در دمای 21 درجه در روز و دمای 15 درجه سانتی‌گراد در شب بهتر رشد می‌نمایند و كیفیت فراورش گل‌های به دست‌ آمده به شدت به این روند بستگی دارد. در دماهای پایین‌تر رشد به آهستگی انجام می‌پذیرد و تولید گل‌ها كاهش پیدا می‌كند ولی در دمای بالا، رشد بیشتر و تولید گل انبوه‌تر است. افزوده براین، دما همواره روی پیكر گیاه، فعالیت‌ها و فیزیولوژیكی آن، تهدم تنفس،‌ نور ساخت (فتوسنتز) و همچنین تولید اسیدهای آمینه و پروتئین تاثیر دارد. در پهنه‌هایی كه درجه دمای شبانگاهان 5 تا 10 درجه خنك‌تر از درجه گرمای روز باشد. بازدهی این گل بهبود می‌یابد و میزان اسانس افزایش چشمگیری پیدا می‌كند.انواع گل محمدی بررسی شده در استان اصفهان


1- گل محمدی صد پر: فرمی از گل محمدی كه بیشتر به عنوان رز زینتی مدنظر قرار می‌‌گیرد گل محمدی پر پر یا صدپر است از نظر تعداد برگچه نوع خار و تعداد خار روی ساقه، رنگ گلبرگ و عطر مشابه گل محمدی كاشان است. تفاوت‌های مشاهده شده در آن
1- تعداد گلبرگ‌ چندین برابر گلبرگ‌های گل محمدی كاشان است از نظر تعداد گلبرگ پرپر محسوب می‌شود 2- دوام و تعداد گل: تعداد گل در یك گیاه 4-5 ساله در یك بار شمارش حدود 140 گل در بوته است اما دوام هر گل نسبت به گل‌ محمدی كاشان بسیار طولانی‌تر است و به جای یك روز هر گل 7-10 روز روی ساقه گل دهنده باقی می ماند. 3- تداوم گل دهی: دوه كامل گل دهی گل محمدی كاشان حدود 20 روز طول می‌كشد این گیاه تا 5/1 ماه هم گلدهی دارد. 4- موارد مصرف: این نوع گل بیشتر به منظور تزیین فضای سبز به كار می‌رود دمگل نسبتاً بلند و انفرادی بودن گل‌های تكی و یا دوتایی آن باعث می‌شود به عنوان گل بریدنی هم مورد توجه قرار گیرد. ضمن این كه معطر هم هست.

2- گل سرخ تبریز: اندازه گل كم كوچكتر از گل محمدی، رنگ گلبرگ‌ها صورتی تیره و متمایل به بنفش و بدون بو، خصوصیات برگ مشابه گل محمدی كاشان، ساقه خاردار و رنگ آن در زمستان قرمز و ارتفاع آن 80 سانتی‌متر، تراكم خارها كمتر از گل محمدی، شكل عمومی كوزه كروی می‌باشد.

3- گل سرخ كازرون: شباهت زیادی با گل محمدی كاشان دارد. شكل كوزه شبیه گل محمدی كاشان است نسبت طول به عرض كوزه 2 و متوسط میوه در كوزه 3 عدد است رنگ ساقه در زمستان زرد و ارتفاع گیاه یك متر است، گل خوشبو و به رنگ صورتی روشن است.

4- گل سرخ میممند: ساقه بدون خار، رنگ ساقه در زمستان لبویی رنگ، غنچه گردو فاقد كرك نسبت طول به عرض كوزه 4/1 و تعداد میوه دركوزه 5 عدد است. رنگ گل صورتی روشن و بدون بو است.

5- گل سرخ سمیرم: تعداد گلبرگ 5 عدد به رنگ صورتی و خوشبو، كاسبرگ 5عدد، برگ‌ها مركب 5 تا 7 تایی، برگچه‌ها بیضی شك با لبه اره‌ای، نوك تیز و قاعده كند، دارای گوشوارك نسبتاً بلند، ساقه سبز رنگ بدون خار، میوه گرد و كوچك كه هنگام رسیدگی عنابی رنگ است.

موارد استفاده: شایع‌ترین موارد استفاده سنتی از گل محمدی تهیه عطر و گلاب است. گلاب حاصل برای شستشوی امكان متبركه و نیز در صنعت گزسازی و تولید شیرینی‌جات و مرباجات مصرف دارد. تهیه گل خشك جهت نگه‌داری در سجاده‌های نماز و خوشبو نمودن محیط‌های كوچك نیز از قدیم الایام مرسوم بوده است. در منابع داروسازی گلاب و اسانس گل محمدی مصارف متعددی دارد. برای اسانس اثرات ضد ویروس و باكتری، ضد اسپاسم، آنتی سپتیك، تونیك كلیه و خون، آرام‌بخش و اثرات متعدد دیگر ذكر شده است.

و همچنین تركیب hylalcohol به همراه citronello phenyl و geraniol به عنوان نگهدارنده در محلول‌های چشمی و خوراكی در غلظت 5/0-25/0 در تركیب با سایر میكروب‌كش‌ها به كار می‌رود.


http://kamoo.ir/  سایت کامو

نوع مطلب : گل و گیاهان زینتی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 26 خرداد 1397 05:42 ب.ظ
ممنون از زحمات پشتیبان رسمی زعفران و گیاهان دارویی جناب آقای مهندس محسن نورمحمدی بابت ارسال نهال گل محمدی و مشاوره تخصصی ایشون.واقعا دست مریزاد.
میتونید اسم ایشون رو یا کلمه کیان زرتاب ایرانیان رو داخل گوگل جستجو کنید اطلاعات ایشون هست
شنبه 13 آبان 1396 05:12 ب.ظ
من هر بار نصف ساعت خود را صرف خواندن این وبلاگ کردم
روزانه همراه با یک فنجان قهوه پست می کند.
شنبه 1 مهر 1396 08:14 ق.ظ
Hi there! I know this is kind of off topic but I was wondering if
you knew where I could get a captcha plugin for my
comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm
having trouble finding one? Thanks a lot!
چهارشنبه 7 تیر 1396 07:57 ب.ظ
Hi, Neat post. There's an issue along with your site in web explorer, may test this?
IE nonetheless is the marketplace chief
and a good part of other people will leave out your
excellent writing due to this problem.
پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394 08:28 ب.ظ
با سلام وتشکر از اطلاعاتتان.لطف کنید به سوالم جواب بدید.(کتاب یا سایتی معرفی فرمایید )1-سه خط آخر پاراگراف اول واسم نا مفهومه لطفابیشترتوضیح بدید(فکر کنم جمله بندیش مشکل داره)
2-راجع به آفات گل محمدی خصوصا سوسکهای گرده خوار و راه مبارزه باآن توضیح دهید.
3-مصرف کودوسموم شیمیای مبارزه با آفات وعلف کشها در گل محمدی علیرغمی اینکه بر افزایش محصول اثر مثبت دارد بر کیفیت گل ومحصولات فراوری شده از آن تاثیر نامطلوبی ندارد؟
خیلی خیلی متشکرم
شنبه 15 فروردین 1394 01:53 ب.ظ
دانلود کتاب باغبانی زینتی؛ علم، عملکرد و مدیریت
http://booktolearn.com/?p=2099
چهارشنبه 20 اسفند 1393 12:34 ب.ظ
آبا گل محمدی بازار فروش داره؟ از چه طریقی و چه ارگانی باید پیگیرش باشیم
سه شنبه 5 اسفند 1393 10:58 ق.ظ
به جهاد شهرستانتان مراجعه کنیدقیمت از500تا1500متغیرکه یارانه هم دارد
به کم ابی مقاوم است و/
گلبرگ کیلوحدود6000تومان وغنچه خشک تا60000به فروش میرسد
جمعه 1 اسفند 1393 12:32 ب.ظ
نشا گل محمدی رو در سطح وسیع چجوری میشه تهیه کرد با چه رنج قیمتی؟ ایا در مناطق کم آب میشه اقدام به کشت کرد؟ درآمد سالیانه اش چقدر هست؟
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :