ناظرین کشاورزی 2 tag:http://nazerinkeshavarzi.mihanblog.com 2018-04-20T13:57:17+01:00 mihanblog.com تعیین تکلیف بیمه کارگزاران کشاورزی تا قبل از بررسی بودجه 2018-01-18T12:55:48+01:00 2018-01-18T12:55:48+01:00 tag:http://nazerinkeshavarzi.mihanblog.com/post/173 علی * تخصص 200 ناظر جهاد کشاورزی استان مازندران در حال خاموشی 2018-01-01T12:59:46+01:00 2018-01-01T12:59:46+01:00 tag:http://nazerinkeshavarzi.mihanblog.com/post/172 علی * خبر خوب نماینده مجلس درباره تعیین تکلیف ناظران کشاورزی 2017-12-27T18:37:45+01:00 2017-12-27T18:37:45+01:00 tag:http://nazerinkeshavarzi.mihanblog.com/post/171 علی * تجمع ناظران کشاورزی بعد مصوبه ۹۰ 2017-12-18T18:49:32+01:00 2017-12-18T18:49:32+01:00 tag:http://nazerinkeshavarzi.mihanblog.com/post/170 ناظر 1 ]]> جذب و استخدام ناظرین زیتون 2017-11-29T08:27:42+01:00 2017-11-29T08:27:42+01:00 tag:http://nazerinkeshavarzi.mihanblog.com/post/168 علی * تجمع ناظرانِ کشاورزی سراسر کشور در تهران 2017-11-23T04:37:46+01:00 2017-11-23T04:37:46+01:00 tag:http://nazerinkeshavarzi.mihanblog.com/post/167 علی * تحصن و اعتراض ناظرین کشاورزی بعد از مصوبه نود سراسر کشور جلو ساختمان وزارت جهادکشاورزی 2017-11-21T21:06:56+01:00 2017-11-21T21:06:56+01:00 tag:http://nazerinkeshavarzi.mihanblog.com/post/166 ناظر 1
]]>
دستور كار قراردادن قانون تعیین تكلیف كارگزاران بیمه كشاورزی 2017-11-20T11:59:30+01:00 2017-11-20T11:59:30+01:00 tag:http://nazerinkeshavarzi.mihanblog.com/post/165 علی * تجمع بزرگ ناظرین 2017-11-18T10:27:41+01:00 2017-11-18T10:27:41+01:00 tag:http://nazerinkeshavarzi.mihanblog.com/post/164 ناظر 1 روز یکم آذر ماه  تجمع بزرگ ناظرین جلو مجلس جهت پیگیری تصویب قانون جدید استخدامی و تعیین تکلیف ناظرینی که تا سال 96 سابقه دارند برگزار خواهد شد. لطفا دوستانی که در این تجمع شرکت می کنند هر چه سریعتر به نماینده استانشون اعلام کنند.
روز یکم آذر ماه  تجمع بزرگ ناظرین جلو مجلس جهت پیگیری تصویب قانون جدید استخدامی و تعیین تکلیف ناظرینی که تا سال 96 سابقه دارند برگزار خواهد شد. لطفا دوستانی که در این تجمع شرکت می کنند هر چه سریعتر به نماینده استانشون اعلام کنند.

]]>
قابل توجه کلیه کارگزارن بیمه محصولات کشاورزی 2017-07-23T03:57:53+01:00 2017-07-23T03:57:53+01:00 tag:http://nazerinkeshavarzi.mihanblog.com/post/163 علی * قابل توجه کلیه کارگزارن بیمه محصولات کشاورزی قابل توجه کلیه کارگزارن بیمه محصولات کشاورزی ]]> رد ساماندهی حقوق کارکنان ناظران بیمه کشاورزی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام 2017-03-13T16:20:42+01:00 2017-03-13T16:20:42+01:00 tag:http://nazerinkeshavarzi.mihanblog.com/post/161 علی * کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی از حق بازنشستگی برخوردار می‌شوند 2017-02-11T16:24:12+01:00 2017-02-11T16:24:12+01:00 tag:http://nazerinkeshavarzi.mihanblog.com/post/162 علی * جدیدترین شبکه اجتماعی محتوا محور 2017-01-31T10:18:26+01:00 2017-01-31T10:18:26+01:00 tag:http://nazerinkeshavarzi.mihanblog.com/post/160 علی * کشت فراسرزمینی چیست؟ 2016-05-02T03:21:54+01:00 2016-05-02T03:21:54+01:00 tag:http://nazerinkeshavarzi.mihanblog.com/post/159 علی * 1460797120829_587.jpg ]]> آخرین تغییرات حقوقی و احکام همکاران جدیدالاستخدام 2016-04-24T04:57:40+01:00 2016-04-24T04:57:40+01:00 tag:http://nazerinkeshavarzi.mihanblog.com/post/158 علی *