ناظرین کشاورزی 2 http://nazerinkeshavarzi.mihanblog.com 2018-04-21T15:40:28+01:00 text/html 2018-01-18T12:55:48+01:00 nazerinkeshavarzi.mihanblog.com علی * تعیین تکلیف بیمه کارگزاران کشاورزی تا قبل از بررسی بودجه http://nazerinkeshavarzi.mihanblog.com/post/173 text/html 2018-01-01T12:59:46+01:00 nazerinkeshavarzi.mihanblog.com علی * تخصص 200 ناظر جهاد کشاورزی استان مازندران در حال خاموشی http://nazerinkeshavarzi.mihanblog.com/post/172 text/html 2017-12-27T18:37:45+01:00 nazerinkeshavarzi.mihanblog.com علی * خبر خوب نماینده مجلس درباره تعیین تکلیف ناظران کشاورزی http://nazerinkeshavarzi.mihanblog.com/post/171 text/html 2017-12-18T18:49:32+01:00 nazerinkeshavarzi.mihanblog.com ناظر 1 تجمع ناظران کشاورزی بعد مصوبه ۹۰ http://nazerinkeshavarzi.mihanblog.com/post/170 <br> text/html 2017-11-29T08:27:42+01:00 nazerinkeshavarzi.mihanblog.com علی * جذب و استخدام ناظرین زیتون http://nazerinkeshavarzi.mihanblog.com/post/168 text/html 2017-11-23T04:37:46+01:00 nazerinkeshavarzi.mihanblog.com علی * تجمع ناظرانِ کشاورزی سراسر کشور در تهران http://nazerinkeshavarzi.mihanblog.com/post/167 text/html 2017-11-21T21:06:56+01:00 nazerinkeshavarzi.mihanblog.com ناظر 1 تحصن و اعتراض ناظرین کشاورزی بعد از مصوبه نود سراسر کشور جلو ساختمان وزارت جهادکشاورزی http://nazerinkeshavarzi.mihanblog.com/post/166 <div align="justify"><b><br></b><font size="2"><b> text/html 2017-11-20T11:59:30+01:00 nazerinkeshavarzi.mihanblog.com علی * دستور كار قراردادن قانون تعیین تكلیف كارگزاران بیمه كشاورزی http://nazerinkeshavarzi.mihanblog.com/post/165 text/html 2017-11-18T10:27:41+01:00 nazerinkeshavarzi.mihanblog.com ناظر 1 تجمع بزرگ ناظرین http://nazerinkeshavarzi.mihanblog.com/post/164 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br>روز یکم آذر ماه&nbsp; تجمع بزرگ ناظرین جلو مجلس جهت پیگیری تصویب قانون جدید استخدامی و تعیین تکلیف ناظرینی که تا سال 96 سابقه دارند برگزار خواهد شد. لطفا دوستانی که در این تجمع شرکت می کنند هر چه سریعتر به نماینده استانشون اعلام کنند. <br><br></font></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2017-07-23T03:57:53+01:00 nazerinkeshavarzi.mihanblog.com علی * قابل توجه کلیه کارگزارن بیمه محصولات کشاورزی http://nazerinkeshavarzi.mihanblog.com/post/163 <div align="center">قابل توجه کلیه کارگزارن بیمه محصولات کشاورزی</div> text/html 2017-03-13T16:20:42+01:00 nazerinkeshavarzi.mihanblog.com علی * رد ساماندهی حقوق کارکنان ناظران بیمه کشاورزی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام http://nazerinkeshavarzi.mihanblog.com/post/161 text/html 2017-02-11T16:24:12+01:00 nazerinkeshavarzi.mihanblog.com علی * کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی از حق بازنشستگی برخوردار می‌شوند http://nazerinkeshavarzi.mihanblog.com/post/162 text/html 2017-01-31T10:18:26+01:00 nazerinkeshavarzi.mihanblog.com علی * جدیدترین شبکه اجتماعی محتوا محور http://nazerinkeshavarzi.mihanblog.com/post/160 text/html 2016-05-02T03:21:54+01:00 nazerinkeshavarzi.mihanblog.com علی * کشت فراسرزمینی چیست؟ http://nazerinkeshavarzi.mihanblog.com/post/159 <div class="main-image" align="center"> <font face="Mihan-Koodak" size="2"><a href="http://www.isna.ir/fa/photo/95021206755/%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA" target="_blank"> <img src="http://media.isna.ir/content/1460797120829_587.jpg/2" class="thumb3" style="float:left;" title="کشاورزی " alt="1460797120829_587.jpg"> </a></font></div> text/html 2016-04-24T04:57:40+01:00 nazerinkeshavarzi.mihanblog.com علی * آخرین تغییرات حقوقی و احکام همکاران جدیدالاستخدام http://nazerinkeshavarzi.mihanblog.com/post/158